برنامه بعدی : عزاداری دهه اول محرم الحرام

سخنران: شیخ محمدرضا محمدی

ذکر مصیبت: برادر مجتبی قره گزلو

از پنجشنبه 30 شهریور به مدت ۱۱شب از ساعت 19:30

خیابان نیاوران،خیابان سعیدی،حسینیه بالای حصاربوعلی

آرشیو
By :paaz.ir