برنامه بعدی : مراســـــم احـــیا لیالی قدر

سخنران : شیخ یوسف ربیعی                              مداح : مجتبی قره گزلو

شب های ١٩،٢١،٢٣ ازساعت٢٢:٣٠ الی ٢:٣٠ بامداد

مینی سیتی ، شهرک صدف ، خ الوند ، مصلی حضرت محمد رسول الله (ع)

By :paaz.ir