برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

این فرد نزد خدا منزلت شهید را دارد

بنابر آموزه های دین مبین اسلام شهدا مقامی خاص در بارگاه الهی دارند؛ با توجه به اینکه رسیدن به این مقام برای هر کسی ممکن نیست انسان می تواند با این عمل منزلت شهدا را نزد خداوند بیابد.

بنابر تصریح روایات مهمترین جهادها در دین مبین اسلام جهاد با نفس است که جهاد اکبر نامیده شده و برکات فراوانی به همراه دارد.
پیامبر خدا (ص) می فرمایند: «مجاهد کسى است که به خاطر خدا با نفْس خود مبارزه کند.»
و نیز فرموده اند: «برترین جهاد این است که به خاطر خداوند متعال با نفس و هواهاى نفسانیت جهاد کنى.»
امیرمومنان علی (ع) می فرمایند: «کسى که در راه فرمانبرى از خدا و دورى از نافرمانى او، با نفْس خویش مبارزه کند، نزد خداوند سبحان منزلت نیکو کارِ شهید را دارد.»
همچنین، ایشان فرموده اند: «بدانید که جهاد اکبر جهاد با نفس است، پس به جهاد با نفْسهاى خویش پردازید تا نیک بخت شوید.»
امام علی درباره شیوه مبارزه با نفس می فرمایند: «با نفْس خود جهاد کن و از او حساب کِش، همچنان که شریک از شریکش حساب مى کِشد و حقوق خداوند را از او مطالبه کن، همچنان که طرف دعوا، حقوق خود را از دیگرى مطالبه مى کند.»
به تصریح روایات جهاد با نفس ثمرات و برکاتی دارد که فرد جهادکننده از آنها بهره مند می شود.
پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرمایند: «با خواهش هاى نفْس خود بستیزید، دل هایتان را حکمت فرا مى گیرد.»
امیرمومنان علی (ع) نیز می فرمایند: «بدانید که جهاد، بهاى بهشت است، پس هر که با نفس خویش جهاد کند، بهشت را مالک شود و بهشت ارجمندترین پاداش الهى است براى کسى که قدر آن را بشناسد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir