برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir