برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

جلسه هفتگی 12 دی ماه 1397

جلسه هفتگی
سـخنران:‌ بـــــرادر صادق شهبازی
بـــــانـوای: بــرادر مجتبی قره گزلو
چـهارشـــنبه 12 دی ‌مـــــاه ‌ 1397
‌حَسَنيه‌‌ حضرت‌ زهرا‌ (س)پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir