برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

جلسه هفتگی 14شهریور ماه 1397

سخنران:
استاد حاج مهدی توکلی

بانواي:
برادر مجتبي قــره گزلو
برادر صادق طاهری 
برادر محمدحسین مطلبی

زمان: چهارشنبه 14 شهریور ماه

مكان: حسینیه بالا حصاربوعلی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir