برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

شب ششم محرم الحرام 1397

پيش منبر: حاج ســــــــــــليمان هاشـــــــــــــم دخــــــت
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین شـیخ علی مهدیان
حجت الاســــلام و المســــــلمین شـــــــــیخ علی ثمری
بانواي: بـــــــــــــــــــــــــرادر مـــــــــجتبي قـــــــــره گـزلو
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادر حاج علـــــی وطن دوســت
زمان : شـــــــــــــــــــــــنبه 24 شــــــــــــــــهریور مــــــاه
مکان : تــــــــــــــــکیه بالا حــــــــــــــــــــــــصاربــــــوعلیپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir