برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

شب چهارم محرم الحرام 1397

پيش منبر: حاج ســــــــــــليمان هاشـــــــــــــم دخــــــت
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین شـیخ علی مهدیان
بانواي: بـــــــــــــــــــــــــرادر مـــــــــجتبي قـــــــــره گـزلو
زمان : پنجشــــــــــــــــــنبه 22 شــــــــــــــــهریور مــــــاه
مکان : تــــــــــــــــکیه بالا حــــــــــــــــــــــــصاربــــــوعلیپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir