برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

شب یازدهم محرم الحرام 1397

پيش منبر: حاج ســــــــــــليمان هاشـــــــــــــم دخــــــت
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین شـیخ علی مهدیان
بانواي: بـــــــــــــــــــــــــرادر مـــــــــجتبي قـــــــــره گـزلو
بــــــــــــــــــــــرادر ســـــــــــــــــــــعید روســــــــــــــتایی
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادر علــــــــــــــی آقــایـــــــــــی
زمان : پنجشــــــــــــــــــنبه 29 شـــــــــــــــــهریور مـــــاه
مکان : تــــــــــــــــکیه بالا حـــــــــــــــــــــــــصاربـــــوعلی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir