برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

۱۴ خرداد؛ارتحال امام خمینی (ره)

چهاردهم خرداد ماه، یادآور مصیبت عظمى و اندوه جانکاه ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامى حضرت امام‏ خمینى -رضوان الله تعالى علیه- است

 

در مورد شخصیت گرانقدر این فقیه، عارف، فیلسوف، سیاستمدار و انقلابى بی ‏نظیر تاریخ اسلام، سخنها ونوشته‏ هاى بسیار گفته و تحریر شده است، هرچند که عظمت این مرد الهى بالاتر از آن است که با این گفته‏ هاو نوشته‏ ها بتوان ترسیم نمود

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.01

یکى از ابعاد ویژه شخصیت حضرت امام(ره) رهبرى نهضتى عظیم و انقلاب شکوهمند اسلامى بود که آثار بسیار گرانقدرى را در داخل و در سطح جهان در پى داشت که مناسب است این بُعد از شخصیت امام عزیز،بیشتر مورد دقت قرار گیرد

در این خصوص، مقام معظم رهبرى حضرت آیهالله خامنه‏ اى -مد ظله العالى- بیانات دقیق و جامعى دارند که‏ مناسب دیدیم در اینجا تقدیم عزیزان کنیم:

 

«امروز در خطبه اول مایلم راجع به اماممان صحبت کنم درباره امام عزیز ما خیلى حرف زده شده؛ اما به‏ اعتقاد بنده هنوز زود است که ما، یا تحلیلگران جهانى، امام بزرگوارمان را بدرستى بشناسند شخصیت‏ عظیمى که در طول تاریخ بعد از انبیا و اولیا، امثال او بسیار بندرت در مقاطعى از تاریخ ظهور مى‏ کنند،کارهاى بزرگ مى‏ کنند؛ مثل برقى مى ‏درخشند، فضا را منور مى ‏کنند و مى‏ روند امام بزرگوار ما کارهایى بزرگ‏ انجام داد، بزرگى ‏اى متناسب با عظمت خود او؛ و من امروز بعضى از آنچه را که امام بزرگوارمان انجام داده‏ به یاد شما مى ‏آورم یقیناً اگر تحلیلگران و متفکران بنشینند و کارهاى بزرگ امام امت را فهرست کنند، چندبرابر آن چیزى خواهد شد که من امروز به صورت فهرست عرض مى ‏کنم:

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.02

 

اول – احیاى اسلام؛ دویست سال است که دستگاه هاى استعمارى سعى کرده ‏اند اسلام را به دست فراموشى ‏بسپارند از آن روز که یکى از نخست‏ وزیرهاى انگلیس در جمع سیاستمداران استعمارى دنیا اعلام کرد که ماباید اسلام را از کشورهاى اسلامى منزوى کنیم، و از پیش از آن و بعد از آن پول هاى گزافى خرج شد تا اسلام ‏در درجه اول از صحنه زندگى و در درجه دوم از ذهن و عمل فردى انسان ها خارج شود، چون مى‏ دانستند که‏ اسلام بزرگترین مانع در راه چپاول قدرت هاى بزرگ و استکبارى است، امام ما اسلام را دوباره به ذهن انسان ها و به عمل آنها و به صحنه جهان برگرداند اسلام را بار دیگر زنده کرد

دوم – اعاده روح عزت به مسلمین؛ صرفاً این نبود که اسلام در بحث ها، در تحلیل ها، در دانشگاه ها، در جوامع و زندگى مردم برگردد؛ بلکه بر اثر نهضت امام ما، مسلمانان در همه جاى عالم احساس عزت کردند مسلمانى ازیکى از کشورهاى بزرگى که در آن مسلمین در اقلیت هستند به من مى ‏گفت:

قبل از انقلاب اسلامى ما اسم‏ مسلمانى خودمان را هرگز به زبان نمى ‏آوردیم و اظهار نمى ‏کردیم (همه اسم محلى طبق فرهنگ آن کشور داشتند، اسم هاى مسلمانى هم خانواده‏ هاى مسلمان روى بچه‏ هاى خودشان مى‏ گذاشتند، اما این اسم مسلمانى ‏را ما جرأت نمى‏ کردیم بگوییم و خجالت مى‏ کشیدیم) اما بعد از انقلاب شما، مردم ما با افتخار اسم مسلمانى‏ خودشان را مى‏ گویند از آنها مى ‏پرسند شما که هستید؟ اول آن اسم اسلامى را بر زبان مى ‏آورند و به آن‏ افتخار مى ‏کنند اکنون مسلمانان در همه جاى دنیا احساس عزت کرده و به مسلمانى خود افتخار مى ‏کنند

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.03

سوم – مطرح نمودن امت اسلام در دنیا؛ قبل از این مسلمانان در هر جاى دنیا که بودند خودشان بودند، چیزى ‏به نام امت اسلامى براى مسلمین عالم یا مطرح نبود، یا جدى نبود امروز مسلمانان در اقصى نقاط آسیا، تا قلب آفریقا و در تمام خاورمیانه و در اروپا و آمریکا، همه احساس مى ‏کنند که جزء یک جامعه جهانى بزرگ‏ هستند؛ یعنى، جزء امت اسلامى هستند، این احساس شعور نسبت به امت اسلامى را امام در دنیا به وجود آورد و این بزرگترین حربه براى دفاع از جوامع اسلام در مقابل استکبار است

چهارم – ازاله و از بین بردن یکى از مرتجع‏ ترین و پلیدترین و وابسته‏ ترین رژیم هاى منطقه و جهان؛ ازاله‏ حکومت پادشاهى در ایران، یکى از بزرگترین کارهایى بود که کسى نمى ‏توانست تصور کند در منطقه خلیج‏ فارس و خاورمیانه، ایران دژ استعمار بود که این دژ به دست امام ما در هم فرو ریخت

پنجم – ایجاد حکومتى بر مبناى اسلام؛ چیزى که به ذهن مسلمانان و غیر مسلمانان خطور نمى ‏کرد نظامى ‏سیاسى، جامعه‏ اى با همه ارکان بر مبناى یک دین، آن هم بر مبناى اسلام این آن خواب خوشى بود که‏ ساده‏ لوح هاى مسلمان هرگز آن را تصور نمى‏ کردند و نمى ‏دیدند امام به این خیال افسانه‏ آمیز لباس واقعیت‏ پوشاند؛ یعنى، چیزى در حد یک معجزه!

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.04

ششم – ایجاد نهضت اسلامى در عالم؛ قبل از انقلاب اسلامى گروه ها، جوان ها، ناراضى ‏ها و آزادى ‏طلب ها در بسیارى از کشورها و از جمله کشورهاى اسلامى با ایدئولوژى‏ هاى چپ وارد میدان مى ‏شدند بعد از انقلاب‏ اسلامى، پایه و مبناى حرکت‏ ها و نهضت هاى آزادی بخش، اسلام است امروز در هر نقطه‏ اى از دنیاى وسیع‏ اسلام، جمعیت و گروهى به انگیزه آزادی خواهى و ضدیت با استکبار حرکت مى ‏کنند، مبنا و قاعده کار، امید و رکنشان تفکر اسلامى است و نهضت جهانى اسلام به برکت امام عزیز ما به راه افتاده است

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.05

هفتم – ایجاد نگرشى جدید در فقه شیعه؛ فقاهت ما پایه‏ هاى بسیار مستحکمى داشته است و دارد فقاهت‏ شیعه یکى از محکمترین فقاهت ها و متکى به قواعد و اصول و مبانى بسیار مستحکمى است، امام عزیزمان این‏ فقه مستحکم را در گستره‏ اى وسیع و با نگرشى جهانى و حکومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه رابراى ما روشن کرد که قبل از این روشن نبود

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.06

هشتم – ابطال باورهاى غلط در باب اخلاق فردى حکام؛ در دنیا پذیرفته شده که آن کسانى که در طبقه‏ حکومت و یا در رأس اجتماعات قرار مى‏ گیرند، باید اخلاق فردى خاصى را داشته باشند، تکبر ورزیدن،تجمل‏ گرایى، از زندگى راحت و مسرفانه برخوردار بودن، خودرأیى، خودخواهى، اینها چیزهایى است که مردم‏ دنیا قبول کرده‏ اند که کسانى که در رأس حکومت ها قرار مى‏ گیرند، این اخلاق را داشته باشند حتى درکشورهاى انقلابى، کسانى که تا دیروز انقلابیونى بودند که زیر چادرها زندگى مى ‏کردند و در دخمه‏ ها مخفى‏ مى ‏شدند، به مجرد اینکه به حکومت مى ‏رسند، انسان مى ‏بیند وضع زندگى ‏شان عوض شد، اخلاق‏ حکومتى ‏شان تغییر کرد، همان وضعیتى را به خود مى ‏گیرند که بقیه سلاطین و رؤساى عالم که ما از نزدیک‏ چنین چیزى را دیده‏ ایم، مردم هم بر ایشان مایه تعجب نیست اما امام ما این باور غلط را عوض کرد، نشان‏ داد که رهبر محبوب و معشوق یک ملت و رهبر بزرگ مسلمانان عالم، مى ‏تواند با زندگى زاهدانه زندگى کند مى ‏تواند به جاى کاخ هاى مجلل، در یک حسینیه از دیدارکنندگان پذیرایى کند با لباس و با زبان انبیا و بااخلاق انبیا با مردم برخورد کند تجمل، تشریفات، اسراف، برخوردارى ‏هاى زیادى، خودرأیى، تکبر و استکبارجزء لوازم حتمى براى حکام و زمامداران نیست، دل هاشان به نور معرفت و حقیقت روشن شده باشد یک‏ چنین چیزى را امام هم در زندگى خود و هم در آن دستگاهى که او به‏ وجود آورد، به فضل پروردگار مشاهده‏ شد و این یکى از معجزات بزرگ این بزرگوار است

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.07

نهم – احیاى روحیه ‏ى غرور و خودباورى در ملت ایران؛ برادران عزیز! سال هاى متمادى حکومت هاى استبدادى‏ و فردى ملت ما را به صورت یک ملت توسرى خور در آورده بودند ملتى که از استعداد جوشان، از خصلت هاى‏ جمعى فوق العاده ممتاز برخوردار است، ملتى با این همه افتخارات ملى و سیاسى در طول تاریخ بعد از اسلام،به‏ صورت یک ملت ضعیف و مستضعف و تو سرى خور درآمد قدرت هاى خارجى -یک مدت انگلیسى ‏ها، یک ‏مدت روس ها، یک مدت آمریکایى ‏ها و در کنار و گوشه اینها، بعضى از دولت هاى دیگر اروپایى- ملت ما را تحقیرکرده بودند ملت ما باور کرده بود که چیزى نیست، قابلیتى ندارد، لیاقت کارهاى بزرگ را ندارد، سازندگى از او برنمى ‏آید ابتکار از او ساخته نیست و دیگران باید بر او آقایى کنند و به او زور بگویند روح غرور وافتخار ملى را در ملت ما کشته بودند امام عزیز ما، روح غرور و افتخار ملى را در ملت ایران بیدار و زنده کرد در همان حالى که ملت ما پر از نخوت هاى بیجاى ناسیونالیستى بود – آنطور که دست هاى استکبارى همیشه‏ خواسته بودند – و رژیم منحوس گذشته هم که ملت ایران را ذلیل کرده و احساسات غلط ناسیونالیستى رادر آنها به‏ وجود آورده بود در صورتى که ملت ما بحمدالله از این احساسات مبرّا هستند و اکنون احساس ‏عزت و افتخار و قدرت مى‏ کنند ملت ما امروز نه ‏تنها از دست به دست هم دادن و توطئه مشترک شرق و غرب‏ و ارتجاع نمى‏ ترسد و احساس ضعف نمى ‏کند، بلکه جوان هاى ما احساس مى ‏کنند که خودشان مى‏ توانندکشورشان را بسازند مردم ما احساس مى ‏کنند که قدرت و توان آن را دارند که در مقابل تحمیل‏ ها و زورگویى ‏هاى شرق و غرب بایستند این روح عزت و خودباورى و غرور ملى، روح افتخارات حقیقى و اصیل‏ را امام در ملت ما زنده کرد

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.08

دهم – اثبات اصل «نه شرقى و نه غربى» به عنوان یک اصل عملى ممکن؛ دیگران خیال مى ‏کردند یا باید به‏ شرق متکى بود یا به غرب، یا باید نان این را خورد و ستایشش را کرد یا نان آن را فکر نمى ‏کردند یک ملت‏ بتواند هم به شرق و هم به غرب «لا» بگوید و بایستد و بماند و خود را روز به روز ریشه‏ دارتر کند، اما امام‏این را ثابت کرد» برگرفته از خطبه نماز جمعه مقام معظم رهبرى -۲۳/۴/۶۸

hoddas.info.rehlate.emam.khomeini.09

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

By :paaz.ir