برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

سامانه پیامک

جهت عضویت در سامانه پیامکی هیئت حداث الحسین (ع) و دریافت پیامک اطلاع رسانی متن زیر را به شماره ۵۰۰۰۲۶۶۶۵۰۰۱ پیامک نمایید .

@۱@نام@نام خانوادگی

*   نام و نام خانوادگی می تواند فارسی باشد ولی کد ۱ انگلیسی می بایست وارد شود.

By :paaz.ir