برنامه بعدی : جلسه هفتگی

مداح : برادر مجتبی قره گزلو

چهارشنبه ها از ساعت 20:30

مکان :حسینیه آیت الله اردکانی

قوانین و مقررات پایگاه اطلاع رسانی هیئت حداث الحسین ع

-توجه داشته باشید ثبت نام در فرم های تقاضای محصول در سایت به منزله ثبت سفارش شما در سایت بوده و پس از پرداخت امکان انصراف از فرآیند پرداخت مهیا نخواهد بود.

-در صورت تمایل به پرداخت کمک های نقدی به هیئت حداث الحسین ع این امکان برروی سایت امکان پذیر میباشد و مبلغ به حساب جناب آقای مجتبی قره گزلو متعلق به هیئت واریز میگردد.

-جهت ثبت نام در اردوهای هیئت حداث الحسین نیز می توانید از طریف فرم های مخصوص ثبت نام اقدام نموده و پس از تایید نهایی مدیر هزینه اردو را در قالب محصول اردوی آموزشی خریداری نمایید.

By :paaz.ir